top of page

LEADERSHIP GROWTH ACADEMY

Leadership Master Program

LEADERSHIP MASTER PROGRAM

sigill_klar.png

Leadership Master Program 
är ledarprogrammet för dig kvinna, ledare och chef som verkligen vill transformera ditt ledarskap.
Du vill utveckla ditt självledarskap, ditt ledarskap i vardagen i relation till andra och även ta tag i de stora viktiga frågorna i ditt liv. 

Du är på väg till ditt bästa jag och vill ha verktygen som tar ditt ledarskap till högsta nivån. För det är där du ska vara. Trygg, tydlig och modig för att transformera dig själv och andra.
 
Känner du igen dig, är villig att göra jobbet för att transformeras på riktigt, då är det här utbildningen för dig. Jag leder dig genom de 7 stegen som gör dig tryggare, tydligare och modigare i ditt ledarskap. Som chef, ledare, coach och människa.

 

DU VILL KUNNA

 • utvecklas till att vara den bästa chef och ledare du kan

 • hantera konflikter och besvärliga situationer ännu bättre

 • sänka kraven på dig själv

 • slippa stress 

 • frigöra tid

 • få helheten att fungera

 • ha roligt

 • bidra och göra gott

 • ledarskapskompetenser som gör ditt trygg och stark 

 • kunskap och verktyg för alla möjliga ledarutmaningar

 • tydliga metoder, modeller och teorier inom ledarskap

 • en stärkt självbild

 • coaching individuellt och i grupp

 • ett forum där du delar dina erfarenheter med andra 

 • stöd, uppmuntran och utmaningar för att växa vidare

 • en häftig period där du växer som ledare

DU FÅR

I Leadership Master program jobbar vi enskilt och tillsammans i en exklusiv grupp under nio månader.

Utbildningen innehåller sju steg med en ny kurs varje vecka, webbaserade gruppträffar på nätet en gång per månad, och tre tillfällen en till en-coaching under nio månader.

Vi varvar egenstudier med coaching individuellt och i grupp. Utbildningen är webbaserad så du kan studera framför datorn i egen takt. Hela gruppen träffas varannan torsdag eftermiddag i ett mötesrum på nätet. Missar du ett möte spelas det in och du lyssnar på det i efterhand.

I Leadership Growth Academy umgås du med likasinnade. Vi delar kunskaper, insikter och erfarenheter, tar upp viktiga frågeställningar och under perioder ingår du i erfa-grupp och i par med andra deltagare.

Vi inleder utbildningen med en fysisk heldag och avslutar den även med att träffas fysiskt en heldag.

Du behöver vara villig att lägga ner tid på din egen utveckling varje vecka. 

Det trygga, tydliga och modiga ledarskapet kommer inte av sig självt utan jag kommer att pusha dig, coacha, leda och utmana dig att växa vidare. Så att du når din bästa nivå!

Bild%252520Annika%252520L%252520Haglund_

Annika L Haglund

referens.png

Marika Lastell

”Innan programmet hade jag svårt att se mig själv som ledare men genom att få en tydligare självbild vet jag nu att jag kan hantera ledarrollen på ett bra sätt. Jag har identifierat mina ledaregenskaper och även insett att jag tycker det är roligt att vara den drivande, att få vara med och påverka utvecklingen. Jag kan vara ledare utan att vara chef.

Efter kursen har jag blivit tryggare i mig själv. Jag är medveten om mina styrkor och svagheter vilket gör att jag kan agera mer medvetet i olika situationer."

"Vill ge mina varmaste rekommendationer till utbildningen Leadership Master Program. Utbildningen är unik och det är fantastiskt att både få utvecklas själv genom egna studier men även i grupp. Jag har stärkts enormt både i mitt inre och yttre ledarskap och därmed även som människa. Filippa är en underbar person och ledare av utbildningen. Hon är mycket kunnig inom området och kan på ett bra sätt coacha deltagarna genom alla delar. Dessutom delar hon med sig av sina egna erfarenheter och fallgropar, vilket gör henne till en trovärdig ledare."

INNEHÅLL

A. Det trygga ledarskapet

Den första delen handlar om ditt inre ledarskap, med fokus på tryggt ledarskap. Ur innehållet:

1. Ditt unika jag - Din självbild
Hur du fungerar
- dina behov, dina rädslor, känslor och hur din hjärna fungerar.
Sluta självsabotera
- hitta dina självhjälpare (30 dagars skrivövning).
Din självbild och din inre dialog
-Självkänsla, självförtroende, självkännedom och självtillit
Din personliga profil
-Extended DISC-profil; ledarskaps- och stressprofil

2. Skapa din ledarplattform
Dina styrkor och utvecklingsområden
- du använder dina styrkor medvetet.
Drivkrafter och kärnvärden
- du vet vad du vill och vad som är viktigt för dig.

3. Bli långsiktigt hållbar
Din energi, motivation och hälsa
- mat, motion och sömn.
- energi, din glädje och dina vanor.

B. Det tydliga ledarskapet

Den andra delen handlar om ditt yttre ledarskap; att leda andra, med fokus på att vara tydlig i ditt ledarskap.
Ur innehållet:
 
4. Ledaren
Du Inspirerar och övertygar  
- Du leder så att andra vill följa dig.
Du kommunicerar så att det når fram  
- Du syns, du hörs och gör skillnad.
Dina viktiga ledaregenskaper
-Ledarskapsindex

5. Chefen
Du styr i med och motvind
- Du står stadigt även när det blåser.
Du hanterar konflikter och svåra människor
- Du skapar trygghet och tydlighet.
Du delegerar och effektiviserar
- Du frigör mer tid och låter andra växa.

6. Coachen
Du kan coacha en medarbetare
- Du har coachfärdigheter, modeller och förhållningssätt.
Du coachar hela teameet och leder processer
- Du har teamcoachfärdigheterna.
- Du har nycklarna till teams framgång.

C. Det modiga ledarskapet

Den tredje delen handlar om din transformation. Att integrera trygghet och tydlighet med mod.  Du har modet att fundera över stora och svåra frågor. Du tar ställning, står upp för och strider för det som behövs, på ditt sätt.
Du kliver in i din nya ledarroll helt och fullt på alla plan.
Ur innehållet:

7. Det transformativa ledarskapet
Det trygga, tydliga och modiga ledarskapet - ditt bästa jag.
Syftet i ditt ledarskap - varför du leder, egentligen.
Visionen och missionen - effekterna av vad du skapar och hur ditt bidrag ser ut.
Målen - dit du ska och lite till.
Du kliver fram - du tar ställning.
Det unika med dig - vem du är.

sigill_klar.png

Pris för Leadership Master Program

För dig som börjar i oktober 2023

57 500:-

Moms tillkommer

Det Inre Ledarskapet

DET INRE LEDARSKAPET

- KOMPETENSUTVECKLING FÖR MEDARBETARE

Självledarskap.jpg

Årsabonnemag i självledarskap

Allt startar med det inre ledarskapet, hur vi leder oss själva. Det här programmet stärker ledarskap hos medarbetare och team i organisationer och företag för att få ut det maximala. För att öka kompetensen och engagemanget och skapa hållbara människor och resultat. 

Programmet är skapat utifrån Partner in Progress självledarskapsmodell och är fyllt med kunskap, verktyg
och inspiration för att utveckla det egna ledarskapet.

Grunden för ett starkt självledarskap är god självkännedom och förmågan att leda, styra och även kontrollera sig själv. Programmet passar alla eftersom det handlar om att skapa sin inre ledarplattform oavsett vilken roll man har. 

Det Inre Ledarskapet är ett årsabonnemang med kompetenspåfyllnad i form av video-avsnitt med reflektioner och uppgifter varje vecka. Avsnitten är enkla att genomföra. 10 minuter i veckan har alla, det finns inga ursäkter för att inte lyssna, fundera och utvecklas.

!

FAKTA

Brist på engagemang kostar. En studie gjord av Gallup visar att 
enbart 16% av medarbetarna är engagerade i sitt jobb. 73% är passiva medarbetare och 11% direkt motarbetande mot sin arbetsgivare. Oavsett hur det ser ut på er arbetsplats så kostar varje oengagerad medarbetare pengar och påverkar andra runt omkring sig. I organisationer där engagemanget däremot är högt är produktiviteten högre, personalomsättningen och sjukfrånvaron lägre och likaså riskerna att göra fel. Högpresterande och välmående team består av engagerade självledare.

"Supereffektivt"

"Pedagogiskt och väl genomarbetat material"

"Bra innehåll och proffsigt framförande"

VAD ÄR DET INRE LEDARSKAPET?

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling i form av kunskap, inspiration och verktyg i hur man leder och styr sig själv. Från att styra sina tankar och känslor, få ökat fokus, få saker gjorda, träna uthållighet, till att belöna sig när man gjort något bra och hur man kan coacha sig själv.

Programmet är inriktat på individuell utveckling men används med fördel för att utveckla teamet och organisationen tillsammans med gemensamt språk. 

Upplägg

 

Varje vecka levereras ett avsnitt i mailen med en ca 2-minuters video och en praktisk uppgift knuten till ämnet, vilket tar 5 till 10 minuter att göra. 10 minuter har alla.

Ett nytt avsnitt levereras inte förrän det tidigare är gjort. Man får påminnelser på sms och mail.

Om man vill kan man man använda gamification på plattformen, dvs skapa utmaningar och tävlingar.

INNEHÅLL

Baseras på de 10 ledarområdena i Partner in Progress modell:


- Självkännedom
- Självcoaching 
- Inre ledarplattform 
- Mental träning 
- Stresshantering 
- Inre hållbarhet 
- Kommunikation 
- Fokus och genomförande 
- Kreativitet och utveckling 
- Från aktivitet till mål

Pris för Det Inre Ledarskapet - 1 års abonnemang


1-5 st deltagare à 2 000 sek

Exkl. moms, kan köpas direkt här på plattformen med kort.
 

Fler än 5 st deltagare?

Kontakta filippa@partnerinprogress.se för faktura.

FRAMGÅNG MED MODIGA MÄNNISKOR

Ledarskap med engagemang, tydlighet och förändringsvilja är viktiga ingredienser för att skapa resultat som håller över tid. Alla ledare behöver vara rustade att kunna både leda sig själva och andra. Att väl fungerande team når större mål än varje individ för sig är inte konstigt men det är en konst att vara framgångsrik ledare. Något alla kan träna sig till.

I utbildningsakademin Leadership Growth Academy erbjuds redan färdiga ledarutvecklingsprogram som
Ledarship Master Program, ett 9 månader långt helomfattande ledarprogram som rustar ledare för alla utmaningar. 
Det Inre Ledarskapet, ett helårsabonnemang på kompetens inom självledarskap som vänder sig till alla medarbetare.
Ditt Inre Ledarskap, ett kortare basprogram i självledarskap.
Coachande ledarskap, 2-3 dagarsprogram.

Jag skräddarsyr även gärna program tillsammans med dig.

73122557-nVFDJ.jpg

EXTENDED DISC

Extended Disc är ett kommunikations- och beteendeverktyg med användningsområden som
disc-analys, ledarutveckling, teamrapport, stressfaktorer, konflikthantering & feedback 360º.
Disc-profilen används med fördel som komplement i coaching och ledarutvecklingsprogram.

bottom of page