top of page
DSC_3096_edited.jpg

COACHING

FRÅN TANKE TILL HANDLING

Coaching tar dig därifrån du är till dit du vill – får dig att nå dina uppsatta mål och skapa resultat som håller. Genom ett externt bollplank går det enklare och snabbare att utveckla ditt ledarskap.

Styrkor byggs på och svagheter stärks upp. Jag som coach är din personliga navigatör som ser till att du håller kursen mot målen.


Professionell coaching kan vara nödvändigt när du behöver prioritera eller helt enkelt vakna upp och utmana dig själv att göra annorlunda i ditt ledarskap. Det är ett effektivt arbetssätt för att stärka självförtroende och självkänsla, hantera stress och lägga fokus på det som är viktigt.

Samtalen kan ske genom personliga möten och/eller per telefon med möjlighet till avstämningar mellan samtalen.

FAKTA

En enda medarbetare som sjukskrivs i sex månader kostar omkring en miljon kronor för företaget.
Handlar det om en chef är företaget uppe i det fyrdubbla.
Lyckas man rädda en medarbetare från långtidssjukskrivning, har en satsning på personalens välbefinnande betalat sig.

!

Coachingen har bidragit till att jag har fått insikt om mina styrkor, svagheter och möjligheter inom såväl karriär- som min personliga utveckling.

bottom of page