Screenshot 2018-03-13 16.46.06
LEADERSHIP GROWTH ACADEMY

Framgång med modiga människor

Ledarskap med engagemang, tydlighet och förändringsvilja är viktiga ingredienser för att skapa resultat som håller över tid. Ledare behöver vara rustade att kunna både leda sig själva och andra. Att väl fungerande team når större mål än varje individ för sig är inte konstigt men det är en konst att vara framgångsrik ledare. Något du kan träna dig till.

Jag erbjuder redan färdiga ledarutvecklingsprogram och skräddarsyr även gärna program tillsammans med dig.

Om du som chef har koll på dig själv och använder en coachande ledarstil kan du motivera medarbetarna på ett helt nytt sätt. Teamet tar eget ansvar och du litar på medarbetarnas kompetens. Du ger konstruktiv feedback när det behövs och stärker dem till att överträffa sig själva.

  • LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 3-6 dgr
  • COACHANDE LEDARSKAP 1-3 dgr
  • PROCESSLEDARUTBILDNING 1-2 dgr

Välkommen att kontakta mig

Extended Disc
Extended Disc är ett kommunikations- och beteendeverktyg med användningsområden som
disc-analys, ledarutveckling, teamrapport, stressfaktorer, konflikthantering & feedback 360º.
Disc-profilen används med fördel som komplement i coaching och ledarutvecklingsprogram.

Våra landsbygdsutvecklare behövde stärka sin yrkesroll och vi anlitade Filippa. Vi fick en utbildning som verkligen lyfte personalens kompetens inom kommunikation och ledarskap. Filippa upplevs som mycket kompetent inom sina sakområden och som utbildare. Hon är orädd och kan motivera kursdeltagarna att bjuda på sig själva och våga kliva utanför komfortzonen för att jobba med sin egen och gruppens utveckling på ett väldigt öppet och konkret sätt. De tre kursdagarna innehöll teori varvat med många praktiska övningar och hemläxor däremellan.

Hos oss har utbildningen resulterat i tryggare personal med större tolerans för olikheter, ökad tillit till sig själva och det egna ansvaret, samt ett medvetnare sätt att kommunicera. Rekommenderas varmt!


Annsofi Collin
Utvecklingschef, Torsta AB

”Fantastiskt lärorikt på ett väldigt enkelt och lätt sätt att ta till sig, både personligt och för gruppen.”

”Bra avvägning mellan teori och praktiska övningar.”

”Superbra! Önskar att vi haft 10 gånger :-)”

”Att vara medveten om vad man säger och gör mot andra och mot sig
själv i stort och smått!”