Screenshot 2018-03-13 16.46.06
DET INRE LEDARSKAPET
online-program i självledarskap

Det Inre Ledarskapet
kompetensutveckling för medarbetare

Välkommen till ett program fyllt med kunskap, verktyg och inspiration för att utveckla det egna ledarskapet.

Partner in Progress har skapat en modell för att stärka självledarskap hos medarbetare och team för att få ut det maximala, få till magin, skapa flow, engagemang och resultat.

Grunden för ett starkt självledarskap är god självkännedom och förmågan att leda och styra sig själv genom utmaningar. Programmet passar alla eftersom det handlar om att leda sig själv, att skapa sin inre ledarplattform oavsett vilken roll man har. 

Det Inre Ledarskapet är är ett årsabonnemang med påfyllnad varje vecka. Avsnitten är enkla att genomföra och det finns inga ursäkter för att inte lyssna, fundera och utvecklas. 10 minuter i veckan har alla.