Screenshot 2018-03-13 16.46.06
BLOGG

Hej,
Välkommen till min blogg med fokus på ledarskap.

En del av mina uppdrag handlar om att jobba tillsammans med team. Det finns en sådan kraft i medvetet teamarbete, när man verkligen använder och hjälper varandra.

För att komma dit behöver man träna, träna och träna oavsett om det är i ledningsgruppen, styrelsen, projektgruppen eller i arbetsteamet. Man behöver våga vara och göra på riktigt, tänka nytt och våga utveckla för att komma till det där mästerskapet.
Vad behöver team för att bli långsiktigt bärkraftiga? Finns det någon ultimat formel?

Jag predikar alltid om att vi behöver börja i det personliga ledarskapet. Skaffa sig människokunskap, självkännedom och verktyg för att leda sig själva för att kunna leda tillsammans. Det kan man tycka är självklart, men min erfarenhet säger att det inte är det. Vi springer ofta direkt på vad som ska åstadkommas utan att reflektera kring oss själva och hur vi fungerar. Håller du med?

Jag har identifierat steg och verktyg för att skapa bra teamledarskap, utifrån mitt arbete med team och ledare genom åren. De har jag samlat i en ebok Tillsammans till målet (nyutgåva 2019). Den handlar om det gemensamma ledarskapet som teamet tar för att göra jobbet effektivt och lustfyllt, tillsammans. I teamet är man beroende av varandra, det finns viktiga pusselbitar för att nå gemensamma mål på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Det har jag skrivit om. Är du nyfiken hittar du Tillsammans till målet här.

Här en kort beskrivning av två viktiga steg i teamledarskap 
Hur människor fungerar
Vi behöver ha baskunskap och förstå våra behov, hur hjärnan och våra tankar fungerar, ha koll på våra styrkor och hur vi fungerar i relation till andra.
En bra start: Börja reflektera kring dig själv och be andra om feedback. 
Fråga: Vilka är mina behov? Vad är viktigt för mig? Vilka är mina styrkor? Hur fungerar jag tillsammans med andra?

Hur vårt team fungerar
Team går igenom olika faser och vi tar olika roller. Vet vi hur teamutveckling fungerar och har verktyg för att ta oss igenom faserna blir det lättare och roligare. 
Fråga: Vilken eller vilka roller brukar jag ta i de team jag har varit med i? 
Vilken roll vill jag ta? Hur förhåller jag mig till förändringar?

Jag söker nya Transformers!
Nu är anmälningarna igång till höstens Ledarskapsprogram!
Leadership Master Program
 startar om allt går som det ska i september 2020 och slutar i juni 2021. Vi jobbar med ledarskapet inifrån och ut, hela vägen till transformation. Vi går igenom de 7 stegen till transformation med det inre, yttre och globala framtida ledarskapet i fokus. Deltagarna blir tryggare, tydligare och modigare som ledare för sig själva, för andra och genom andra. Är du en av dem? Blir du nyfiken? 
Boka ett upptäckarsamtal med mig, där vi fokuserar på vad du verkligen vill med ditt ledarskap, jag berättar om utbildningen och vi bedömer om vi matchar. 

Här kan du läsa mer och här mailar du mig för att boka ett samtal.

Vill du ha min fria utbildning i form av Verktygslådan i din inkorg varannan fredag anmäler du dig här.

Glada midsommarhälsningar
Filippa

Läs hela inlägget »

Hej!
Självledarskap är något som utmanas och utvecklas mycket den här tiden. När så många av oss jobbar på distans behöver vi vara extra uppmärksamma på vad vi behöver, vad vi ska göra, hur och när. Att planera själv, genomföra, uttrycka sina behov och aktivt ta de kontakter man behöver är inte självklart. Som ledare är det extra viktigt att vara tillgänglig och närvarande för andra. Det som mer eller mindre kommer spontant när man träffas IRL finns inte på plats nu och man måste skapa nya strukturer med rutiner, vanor och planer. Som kommer att leva kvar efter pandemin har ebbat ut.
 
En av de viktigaste delarna i självledarskap är att kunna förstå och styra sina känslor, dvs att ha emotionell intelligens och kunna praktisera känsloreglering. 

Det handlar om hur du trots att hjärnan vill att du ska undvika något, bara gör det ändå. Istället för att undvika och dra på problemet tar du itu med det och löser det. 
 
Om känsloreglering
Den bästa indikatorn på att du har något du behöver utveckla är när känslan av obehag dyker upp. Signalerna från hjärnans amygdala är varningsklockan och för att inte falla offer för instinkterna krävs en hel del energi från frontalloben, hjärnans smartaste del.
 
·       Det gäller att avdramatisera känslan av obehag. Obehag är en naturlig del av hur du fungerar, det vill skydda dig från utveckling och fokuserar på ren överlevnad.
 
·       När du regelbundet tränar på att ta itu med saker och att styra till dina mål istället för att undvika obehag och rädsla, tränar du känsloreglering. Ju mer du tränar på det, desto snabbare och bättre blir du på det.
 
·       Med mycket träning försvinner obehagskänslorna och det som tidigare var utmanande är nu det nya normala. Pannloben blir starkare.
 
Tre steg 
1  Du sätter ord på vad du känner (kan göra det tyst för dig själv) och tillåter dig att kort känna efter och observera. ”Nu är jag rädd” eller ”Nu har jag ångest”.
Då minskar de kroppsliga reaktionerna.
2  Ta ett mentalt steg tillbaka. Påminn dig om ditt mål, vad du står för och kan, så att du inte instinktivt reagerar utan agerar istället. Du kan även se situationen ur ett annat perspektiv. ”Personen som uttryckte sina åsikter är kanske egentligen inte så säker på sin sak”. Hen bullrar mest.
3  Du kan även bestämma dig för att varje gång du känner rädslan/ångesten ska du kliva fram ändå, oavsett omständigheterna.
 
I det ögonblick vi håller tillbaka de instinktiva reaktionerna (att fly, ge upp eller konfrontera) reglerar vi oss själva.
 
Ju oftare vi går emot våra instinkter desto mer tränade blir vi och vår pannlob blir starkare! Till slut blir det automatiserat så vi behöver inte ens fundera över det.
 
Min utmaning 
Ut och stärk ditt självledarskap: träna på känsloreglering så att du utvecklas och når dina mål!

Hjälp i vardagen genom självledarskap
Jag har skapar ett koncept, Det Inre Ledarskapet, en automatiserad helårskurs i självledarskap för kontinuerlig kompetensutveckling. Områdena som innehållet bygger på är självkännedom, självcoaching, den inre ledarplattformen, mental träning, stresshantering, inre hållbarhet, kommunikation, fokus och genomförande, kreativitet och utveckling och från aktivitet till mål.  
Varje vecka levereras ett kort video-avsnitt, man laddar ner ett arbetsblad och kan välja vad man vill utveckla utifrån det man behöver. Den här kursen ger kunskap om att leda sig själv, ger en inre ledarplattform och skapar trygghet och tydlighet oavsett vilken roll man har i arbetslivet. Den fungerar att göra individuellt och även tillsammans i teamet eller i hela organisationen. Läs mer här
 
Tycker du den här verktygslådan är matnyttig, sprid gärna ordet till fler.  Och, skriv gärna och berätta om dina utmaningar, så styr jag innehållet efter dina behov.

Vill du ha fri utbildning i ledarskap, anmäl dig här, så får du min Verktygslåda varannan fredag.
 
Ha det riktigt gott!
 
Filippa
 

Läs hela inlägget »

Hej!
Välkommen till verktygslådan med tips och verktyg om ledarskap; hur du leder dig själv, hur du leder andra och genom andra. Den här veckan handlar det om att hantera oro och det som kan vara svårt i samtal. Hur bra är du på att hantera andras oro?

Alla har vi varit i situationer där vi behöver samtala om sådant som är jobbigt och svårt och när det finns känslor med i spelet. Kanske du är en som älskar att kliva rakt in i det och om det dessutom brukar bli bra för alla inblandade. Stort grattis!
De flesta av oss däremot undviker att ta i det obehagliga. Det är hjärnan som hjälper oss att undvika obehag, men det vi motstår, det består.

Fem steg till att hantera oros-samtal
1. Avsätt tid
Se till att du har bokat av gott om tid så att samtalet får ta den tid det behöver. Det gör att både du och den du samtalar med lättare kan vara närvarande.

2. Tänk igenom din inställning
Har du redan innan bestämt dig att det här blir jobbigt eller att personen är problemet, så är du problemet. Välj en så öppen attityd som möjligt: 
”Jag finns här” ”Det är ok att vara orolig”

3. Lyssna och fråga
Ha en struktur för samtalet där du ger utrymme för personen att berätta och lyssna in för att verkligen förstå. Det skapar trygghet. Ställ frågor för att personen bättre ska förstå sig själv och situationen. 

4. Var tydlig
Var tydlig med vad du uppfattar och vad du som ledare kan göra. Spegla tillbaka det som sagts. Du behöver inte hålla med för att kunna återberätta vad du har hört och bekräfta personen och känslan den har. Var även tydlig med vad samtalet ska mynna ut i, om det går.

5. Framåt
Fråga vad personen behöver för eventuellt stöd och vad den kan göra själv. 
Kom överens om när och hur ni ska följa upp samtalet.

Hjälp i vardagen
Behöver du eller ni ledarskapsverktyg i vardagen?  
Det inre ledarskapet är en automatiserad kurs i självledarskap där man utvecklas kontinuerligt under ett år. Områdena som innehållet bygger på är självkännedom, självcoaching, den inre ledarplattformen, mental träning, stresshantering, inre hållbarhet, kommunikation, fokus och genomförande, kreativitet och utveckling, från aktivitet till mål.   
Upplägget fungerar så att varje vecka levereras ett kort video-avsnitt  

Man laddar ner ett arbetsblad och kan välja vad man vill utveckla utifrån vad man behöver. Den här kursen ger heltäckande kunskap i hur man leder sig själv och skapar trygghet och tydlighet oavsett vilken roll man har i arbetslivet. Den fungerar att göra individuellt och även tillsammans i teamet eller i hela organisationen. Läs mer här.  
 
Nu önskar jag dig fina veckor framöver.
Filippa

Ps Prenumererar på Verktygslådan, tips och verktyg om ledarskap, som kommer varannan fredag, det gör du här.  

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

arkiv

Senaste kommentarer