Screenshot 2018-03-13 16.46.06
TRANSFORMERANDE LEDARE
SKAPAR MAGI

Välkommen!
Du är här för att du vill utveckla dig själv, din personal, bolaget eller organisationen. Kanske alltihop.
Mitt fokus är att skapa hållbara människor och resultat, att överträffa mål och utveckla transformerande ledarskap. 

Varför lyckas vissa ledare bättre än andra?

Svaret är att det är den trygga, tydliga och modiga ledaren som avgör framgången. Det är min erfarenhet efter över 20 års arbete med ledar- och teamutveckling.

  • Trygghet i det inre ledarskapet i en stressig och föränderlig värld, är en av nycklarna för att orka skapa resultat och utveckla verksamhet, team och sig själv.
  • Tydlighet i det yttre ledarskapet, är viktigt för att med kraft, engagemang och hållbarhet  leda till rätt mål och vision.
  • Mod för att vara proaktiv och ligga i framkant och samtidigt stå tydligt, fatta jobbiga beslut och genomföra. För ingen ledare kan klamra sig fast vid det gamla när den nya tiden kräver engagemang, nytt sorts ledarskap och utveckling. Mod skapar man varje dag. Tillsammans. Det här transformerar människor och resultat.


Tillsammans kan vi skapa det utvecklingskoncept du behöver 
Det kan vara effektivt ledarskapsprogram, coaching-samarbete eller strategiska processer där du behöver en externt partner. Vi skräddarsyr tillsammans eller använder de program, modeller eller koncept som redan är framtagna. Jag vill hjälpa dig som ledare att lyckas i ditt uppdrag, att nå nya mål, att utvecklas och må bra samtidigt. 

PROCESSLEDNING

Maximera resultatet med en processledare stenhårt fokuserad på målet och samtidigt orädd att ta i det som uppstår här och nu.

Möjligheter som under ett ögonblick visar sig och behöver lyftas. Eller något som hindrar utvecklingen som behöver komma upp till ytan.


Jag processleder team som vill skapa hållbara resultat samtidigt som de mår bra.

LÄS MER >


Filippa Dietmann

Grundare, VD, Ledarskapsexpert, Utvecklingspartner, utbildare, coach och författare


Jag har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor i olika former. Att hjälpa chefer, ledare och team att lyckas är bland det roligaste jag vet.

Jag drivs av sprida det medvetna, starka och hållbara ledarskapet som Leadership Growth Academy står för:

 - Det trygga ledarskapet, självledarskap
 - Det tydliga ledarskapet, att leda andra 
 - Det modiga ledarskapet, att leda in i 
   framtiden  

UTBILDNING

Ledarskap med engagemang, tydlighet och förändringsvilja är viktiga ingredienser för att skapa resultat som håller över tid. Ledare behöver vara rustade att kunna både leda sig
själva och andra.

Att väl fungerande team når större mål än varje individ för sig är inte konstigt men det är en konst att vara framgångsrik ledare.

Något du kan träna dig till.


LÄS MER >

COACHING

Coaching tar dig därifrån du är till dit du vill – får dig att nå dina uppsatta mål och skapa resultat som håller.

Genom ett externt bollplank går det enklare och snabbare att utveckla ditt ledarskap.

Styrkor byggs på och svagheter stärks upp. Jag som coach är din personliga navigatör som ser till att du håller kursen mot målen.LÄS MER >

AKTUELLT

Det Inre Ledarskapet - abonnemang

Ett årsabonnemang för alla medarbetare med kunskap, verktyg och inspiration kring självledarskap.


Programmet är ett effektivt verktyg för att skapa engagemang och hållbara människor.


LÄS MER >

Boken om teamledarskap

Tillsammans
till målet

Teamets 6 steg
till framgång
av Filippa Dietmann

 
Boken är en praktisk handbok
för alla team baserad på mina kunskaper och erfarenheter av utvecklingsarbete med chefer och team genom åren. 
Jag delar med mig av tankar, modeller, fakta och forskning om teams utveckling. Team kan arbeta självständigt med boken som utgångspunkt i sitt eget teamutvecklingsarbete. 

boken om framtida ledarskap

The female leaders of tomorrow
Filippa Dietmann har skrivit ett kapitel i den internationell ledarskapsboken som beskriver det ledarskap vi behöver i framtiden. I kapitlet beskrivs viktiga nycklar för att vara en framgångsrik ledare framöver. 

loading...