Screenshot 2018-03-13 16.46.06
BLOGG

2020 > 05

Hej!
Självledarskap är något som utmanas och utvecklas mycket den här tiden. När så många av oss jobbar på distans behöver vi vara extra uppmärksamma på vad vi behöver, vad vi ska göra, hur och när. Att planera själv, genomföra, uttrycka sina behov och aktivt ta de kontakter man behöver är inte självklart. Som ledare är det extra viktigt att vara tillgänglig och närvarande för andra. Det som mer eller mindre kommer spontant när man träffas IRL finns inte på plats nu och man måste skapa nya strukturer med rutiner, vanor och planer. Som kommer att leva kvar efter pandemin har ebbat ut.
 
En av de viktigaste delarna i självledarskap är att kunna förstå och styra sina känslor, dvs att ha emotionell intelligens och kunna praktisera känsloreglering. 

Det handlar om hur du trots att hjärnan vill att du ska undvika något, bara gör det ändå. Istället för att undvika och dra på problemet tar du itu med det och löser det. 
 
Om känsloreglering
Den bästa indikatorn på att du har något du behöver utveckla är när känslan av obehag dyker upp. Signalerna från hjärnans amygdala är varningsklockan och för att inte falla offer för instinkterna krävs en hel del energi från frontalloben, hjärnans smartaste del.
 
·       Det gäller att avdramatisera känslan av obehag. Obehag är en naturlig del av hur du fungerar, det vill skydda dig från utveckling och fokuserar på ren överlevnad.
 
·       När du regelbundet tränar på att ta itu med saker och att styra till dina mål istället för att undvika obehag och rädsla, tränar du känsloreglering. Ju mer du tränar på det, desto snabbare och bättre blir du på det.
 
·       Med mycket träning försvinner obehagskänslorna och det som tidigare var utmanande är nu det nya normala. Pannloben blir starkare.
 
Tre steg 
1  Du sätter ord på vad du känner (kan göra det tyst för dig själv) och tillåter dig att kort känna efter och observera. ”Nu är jag rädd” eller ”Nu har jag ångest”.
Då minskar de kroppsliga reaktionerna.
2  Ta ett mentalt steg tillbaka. Påminn dig om ditt mål, vad du står för och kan, så att du inte instinktivt reagerar utan agerar istället. Du kan även se situationen ur ett annat perspektiv. ”Personen som uttryckte sina åsikter är kanske egentligen inte så säker på sin sak”. Hen bullrar mest.
3  Du kan även bestämma dig för att varje gång du känner rädslan/ångesten ska du kliva fram ändå, oavsett omständigheterna.
 
I det ögonblick vi håller tillbaka de instinktiva reaktionerna (att fly, ge upp eller konfrontera) reglerar vi oss själva.
 
Ju oftare vi går emot våra instinkter desto mer tränade blir vi och vår pannlob blir starkare! Till slut blir det automatiserat så vi behöver inte ens fundera över det.
 
Min utmaning 
Ut och stärk ditt självledarskap: träna på känsloreglering så att du utvecklas och når dina mål!

Hjälp i vardagen genom självledarskap
Jag har skapar ett koncept, Det Inre Ledarskapet, en automatiserad helårskurs i självledarskap för kontinuerlig kompetensutveckling. Områdena som innehållet bygger på är självkännedom, självcoaching, den inre ledarplattformen, mental träning, stresshantering, inre hållbarhet, kommunikation, fokus och genomförande, kreativitet och utveckling och från aktivitet till mål.  
Varje vecka levereras ett kort video-avsnitt, man laddar ner ett arbetsblad och kan välja vad man vill utveckla utifrån det man behöver. Den här kursen ger kunskap om att leda sig själv, ger en inre ledarplattform och skapar trygghet och tydlighet oavsett vilken roll man har i arbetslivet. Den fungerar att göra individuellt och även tillsammans i teamet eller i hela organisationen. Läs mer här
 
Tycker du den här verktygslådan är matnyttig, sprid gärna ordet till fler.  Och, skriv gärna och berätta om dina utmaningar, så styr jag innehållet efter dina behov.

Vill du ha fri utbildning i ledarskap, anmäl dig här, så får du min Verktygslåda varannan fredag.
 
Ha det riktigt gott!
 
Filippa
 

Läs hela inlägget »

Hej!
Välkommen till verktygslådan med tips och verktyg om ledarskap; hur du leder dig själv, hur du leder andra och genom andra. Den här veckan handlar det om att hantera oro och det som kan vara svårt i samtal. Hur bra är du på att hantera andras oro?

Alla har vi varit i situationer där vi behöver samtala om sådant som är jobbigt och svårt och när det finns känslor med i spelet. Kanske du är en som älskar att kliva rakt in i det och om det dessutom brukar bli bra för alla inblandade. Stort grattis!
De flesta av oss däremot undviker att ta i det obehagliga. Det är hjärnan som hjälper oss att undvika obehag, men det vi motstår, det består.

Fem steg till att hantera oros-samtal
1. Avsätt tid
Se till att du har bokat av gott om tid så att samtalet får ta den tid det behöver. Det gör att både du och den du samtalar med lättare kan vara närvarande.

2. Tänk igenom din inställning
Har du redan innan bestämt dig att det här blir jobbigt eller att personen är problemet, så är du problemet. Välj en så öppen attityd som möjligt: 
”Jag finns här” ”Det är ok att vara orolig”

3. Lyssna och fråga
Ha en struktur för samtalet där du ger utrymme för personen att berätta och lyssna in för att verkligen förstå. Det skapar trygghet. Ställ frågor för att personen bättre ska förstå sig själv och situationen. 

4. Var tydlig
Var tydlig med vad du uppfattar och vad du som ledare kan göra. Spegla tillbaka det som sagts. Du behöver inte hålla med för att kunna återberätta vad du har hört och bekräfta personen och känslan den har. Var även tydlig med vad samtalet ska mynna ut i, om det går.

5. Framåt
Fråga vad personen behöver för eventuellt stöd och vad den kan göra själv. 
Kom överens om när och hur ni ska följa upp samtalet.

Hjälp i vardagen
Behöver du eller ni ledarskapsverktyg i vardagen?  
Det inre ledarskapet är en automatiserad kurs i självledarskap där man utvecklas kontinuerligt under ett år. Områdena som innehållet bygger på är självkännedom, självcoaching, den inre ledarplattformen, mental träning, stresshantering, inre hållbarhet, kommunikation, fokus och genomförande, kreativitet och utveckling, från aktivitet till mål.   
Upplägget fungerar så att varje vecka levereras ett kort video-avsnitt  

Man laddar ner ett arbetsblad och kan välja vad man vill utveckla utifrån vad man behöver. Den här kursen ger heltäckande kunskap i hur man leder sig själv och skapar trygghet och tydlighet oavsett vilken roll man har i arbetslivet. Den fungerar att göra individuellt och även tillsammans i teamet eller i hela organisationen. Läs mer här.  
 
Nu önskar jag dig fina veckor framöver.
Filippa

Ps Prenumererar på Verktygslådan, tips och verktyg om ledarskap, som kommer varannan fredag, det gör du här.  

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

arkiv

Senaste kommentarer