Screenshot 2018-03-13 16.46.06
BLOGG

2020

Hej,
Välkommen till min blogg med fokus på ledarskap.

En del av mina uppdrag handlar om att jobba tillsammans med team. Det finns en sådan kraft i medvetet teamarbete, när man verkligen använder och hjälper varandra.

För att komma dit behöver man träna, träna och träna oavsett om det är i ledningsgruppen, styrelsen, projektgruppen eller i arbetsteamet. Man behöver våga vara och göra på riktigt, tänka nytt och våga utveckla för att komma till det där mästerskapet.
Vad behöver team för att bli långsiktigt bärkraftiga? Finns det någon ultimat formel?

Jag predikar alltid om att vi behöver börja i det personliga ledarskapet. Skaffa sig människokunskap, självkännedom och verktyg för att leda sig själva för att kunna leda tillsammans. Det kan man tycka är självklart, men min erfarenhet säger att det inte är det. Vi springer ofta direkt på vad som ska åstadkommas utan att reflektera kring oss själva och hur vi fungerar. Håller du med?

Jag har identifierat steg och verktyg för att skapa bra teamledarskap, utifrån mitt arbete med team och ledare genom åren. De har jag samlat i en ebok Tillsammans till målet (nyutgåva 2019). Den handlar om det gemensamma ledarskapet som teamet tar för att göra jobbet effektivt och lustfyllt, tillsammans. I teamet är man beroende av varandra, det finns viktiga pusselbitar för att nå gemensamma mål på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Det har jag skrivit om. Är du nyfiken hittar du Tillsammans till målet här.

Här en kort beskrivning av två viktiga steg i teamledarskap 
Hur människor fungerar
Vi behöver ha baskunskap och förstå våra behov, hur hjärnan och våra tankar fungerar, ha koll på våra styrkor och hur vi fungerar i relation till andra.
En bra start: Börja reflektera kring dig själv och be andra om feedback. 
Fråga: Vilka är mina behov? Vad är viktigt för mig? Vilka är mina styrkor? Hur fungerar jag tillsammans med andra?

Hur vårt team fungerar
Team går igenom olika faser och vi tar olika roller. Vet vi hur teamutveckling fungerar och har verktyg för att ta oss igenom faserna blir det lättare och roligare. 
Fråga: Vilken eller vilka roller brukar jag ta i de team jag har varit med i? 
Vilken roll vill jag ta? Hur förhåller jag mig till förändringar?

Jag söker nya Transformers!
Nu är anmälningarna igång till höstens Ledarskapsprogram!
Leadership Master Program
 startar om allt går som det ska i september 2020 och slutar i juni 2021. Vi jobbar med ledarskapet inifrån och ut, hela vägen till transformation. Vi går igenom de 7 stegen till transformation med det inre, yttre och globala framtida ledarskapet i fokus. Deltagarna blir tryggare, tydligare och modigare som ledare för sig själva, för andra och genom andra. Är du en av dem? Blir du nyfiken? 
Boka ett upptäckarsamtal med mig, där vi fokuserar på vad du verkligen vill med ditt ledarskap, jag berättar om utbildningen och vi bedömer om vi matchar. 

Här kan du läsa mer och här mailar du mig för att boka ett samtal.

Vill du ha min fria utbildning i form av Verktygslådan i din inkorg varannan fredag anmäler du dig här.

Glada midsommarhälsningar
Filippa

Läs hela inlägget »

Hej!
Självledarskap är något som utmanas och utvecklas mycket den här tiden. När så många av oss jobbar på distans behöver vi vara extra uppmärksamma på vad vi behöver, vad vi ska göra, hur och när. Att planera själv, genomföra, uttrycka sina behov och aktivt ta de kontakter man behöver är inte självklart. Som ledare är det extra viktigt att vara tillgänglig och närvarande för andra. Det som mer eller mindre kommer spontant när man träffas IRL finns inte på plats nu och man måste skapa nya strukturer med rutiner, vanor och planer. Som kommer att leva kvar efter pandemin har ebbat ut.
 
En av de viktigaste delarna i självledarskap är att kunna förstå och styra sina känslor, dvs att ha emotionell intelligens och kunna praktisera känsloreglering. 

Det handlar om hur du trots att hjärnan vill att du ska undvika något, bara gör det ändå. Istället för att undvika och dra på problemet tar du itu med det och löser det. 
 
Om känsloreglering
Den bästa indikatorn på att du har något du behöver utveckla är när känslan av obehag dyker upp. Signalerna från hjärnans amygdala är varningsklockan och för att inte falla offer för instinkterna krävs en hel del energi från frontalloben, hjärnans smartaste del.
 
·       Det gäller att avdramatisera känslan av obehag. Obehag är en naturlig del av hur du fungerar, det vill skydda dig från utveckling och fokuserar på ren överlevnad.
 
·       När du regelbundet tränar på att ta itu med saker och att styra till dina mål istället för att undvika obehag och rädsla, tränar du känsloreglering. Ju mer du tränar på det, desto snabbare och bättre blir du på det.
 
·       Med mycket träning försvinner obehagskänslorna och det som tidigare var utmanande är nu det nya normala. Pannloben blir starkare.
 
Tre steg 
1  Du sätter ord på vad du känner (kan göra det tyst för dig själv) och tillåter dig att kort känna efter och observera. ”Nu är jag rädd” eller ”Nu har jag ångest”.
Då minskar de kroppsliga reaktionerna.
2  Ta ett mentalt steg tillbaka. Påminn dig om ditt mål, vad du står för och kan, så att du inte instinktivt reagerar utan agerar istället. Du kan även se situationen ur ett annat perspektiv. ”Personen som uttryckte sina åsikter är kanske egentligen inte så säker på sin sak”. Hen bullrar mest.
3  Du kan även bestämma dig för att varje gång du känner rädslan/ångesten ska du kliva fram ändå, oavsett omständigheterna.
 
I det ögonblick vi håller tillbaka de instinktiva reaktionerna (att fly, ge upp eller konfrontera) reglerar vi oss själva.
 
Ju oftare vi går emot våra instinkter desto mer tränade blir vi och vår pannlob blir starkare! Till slut blir det automatiserat så vi behöver inte ens fundera över det.
 
Min utmaning 
Ut och stärk ditt självledarskap: träna på känsloreglering så att du utvecklas och når dina mål!

Hjälp i vardagen genom självledarskap
Jag har skapar ett koncept, Det Inre Ledarskapet, en automatiserad helårskurs i självledarskap för kontinuerlig kompetensutveckling. Områdena som innehållet bygger på är självkännedom, självcoaching, den inre ledarplattformen, mental träning, stresshantering, inre hållbarhet, kommunikation, fokus och genomförande, kreativitet och utveckling och från aktivitet till mål.  
Varje vecka levereras ett kort video-avsnitt, man laddar ner ett arbetsblad och kan välja vad man vill utveckla utifrån det man behöver. Den här kursen ger kunskap om att leda sig själv, ger en inre ledarplattform och skapar trygghet och tydlighet oavsett vilken roll man har i arbetslivet. Den fungerar att göra individuellt och även tillsammans i teamet eller i hela organisationen. Läs mer här
 
Tycker du den här verktygslådan är matnyttig, sprid gärna ordet till fler.  Och, skriv gärna och berätta om dina utmaningar, så styr jag innehållet efter dina behov.

Vill du ha fri utbildning i ledarskap, anmäl dig här, så får du min Verktygslåda varannan fredag.
 
Ha det riktigt gott!
 
Filippa
 

Läs hela inlägget »

Hej!
Välkommen till verktygslådan med tips och verktyg om ledarskap; hur du leder dig själv, hur du leder andra och genom andra. Den här veckan handlar det om att hantera oro och det som kan vara svårt i samtal. Hur bra är du på att hantera andras oro?

Alla har vi varit i situationer där vi behöver samtala om sådant som är jobbigt och svårt och när det finns känslor med i spelet. Kanske du är en som älskar att kliva rakt in i det och om det dessutom brukar bli bra för alla inblandade. Stort grattis!
De flesta av oss däremot undviker att ta i det obehagliga. Det är hjärnan som hjälper oss att undvika obehag, men det vi motstår, det består.

Fem steg till att hantera oros-samtal
1. Avsätt tid
Se till att du har bokat av gott om tid så att samtalet får ta den tid det behöver. Det gör att både du och den du samtalar med lättare kan vara närvarande.

2. Tänk igenom din inställning
Har du redan innan bestämt dig att det här blir jobbigt eller att personen är problemet, så är du problemet. Välj en så öppen attityd som möjligt: 
”Jag finns här” ”Det är ok att vara orolig”

3. Lyssna och fråga
Ha en struktur för samtalet där du ger utrymme för personen att berätta och lyssna in för att verkligen förstå. Det skapar trygghet. Ställ frågor för att personen bättre ska förstå sig själv och situationen. 

4. Var tydlig
Var tydlig med vad du uppfattar och vad du som ledare kan göra. Spegla tillbaka det som sagts. Du behöver inte hålla med för att kunna återberätta vad du har hört och bekräfta personen och känslan den har. Var även tydlig med vad samtalet ska mynna ut i, om det går.

5. Framåt
Fråga vad personen behöver för eventuellt stöd och vad den kan göra själv. 
Kom överens om när och hur ni ska följa upp samtalet.

Hjälp i vardagen
Behöver du eller ni ledarskapsverktyg i vardagen?  
Det inre ledarskapet är en automatiserad kurs i självledarskap där man utvecklas kontinuerligt under ett år. Områdena som innehållet bygger på är självkännedom, självcoaching, den inre ledarplattformen, mental träning, stresshantering, inre hållbarhet, kommunikation, fokus och genomförande, kreativitet och utveckling, från aktivitet till mål.   
Upplägget fungerar så att varje vecka levereras ett kort video-avsnitt  

Man laddar ner ett arbetsblad och kan välja vad man vill utveckla utifrån vad man behöver. Den här kursen ger heltäckande kunskap i hur man leder sig själv och skapar trygghet och tydlighet oavsett vilken roll man har i arbetslivet. Den fungerar att göra individuellt och även tillsammans i teamet eller i hela organisationen. Läs mer här.  
 
Nu önskar jag dig fina veckor framöver.
Filippa

Ps Prenumererar på Verktygslådan, tips och verktyg om ledarskap, som kommer varannan fredag, det gör du här.  

Läs hela inlägget »

Hej!  
Välkommen till bloggen med verktyg för ledarskap på olika nivåer.

Jag fick frågan för en vecka sen; hur gör man för att leda sig själv bort från ohälsosamt beteende? Frågan grundade sig i alla möten, när man jobbar på distans, som leder till att man tvingas börja arbetsdagen i ottan och avsluta den för sent för att hinna med alla riktiga arbetsuppgifter.

Ja, hur gör man? 
På en nivå handlar det om det personliga ledarskapet. Att vi leder oss själva så att vi kan leverera och samtidigt vara långsiktigt hållbara. Det kräver trygghet, tydlighet och mod att sätta ramar, att ifrågasätta när det behövs och att leverera på tid även fast tiden verkar försvinna på grund av en massa möten eller brist på samarbetet man behöver.

Det börjar med de egna rutinerna och strukturerna. 
Jag har en morgonrutin att skriva vad som är i fokus för dagen och att meditera kort. Det gör jag varje dag oavsett om jag är ledig eller inte. Andra rutiner är att se till att dricka mycket vatten, röra på mig och vara i naturen varje dag. Jag har personer runt mig som jag kan dela upp- och nergångar med. Det här är exempel på det jag kallar viktiga stödsystem. 
 
Stödsystem är de strukturer och rutiner som hjälper dig att få dagarna att fungera så bra som möjligt. Det kan vara start- och sluttid på arbetsdagen, morgon- eller lunchrutiner, träningsrutiner eller rutiner runt läggdags. Det kan handla om arbetssätt under dagen.
Det är även personer som stärker dig eller platser där du tankar energi. 
I de här speciella tiderna som utmanar våra självledarskap, med tendenser av att jobba för långa arbetspass, börja för tidigt, hålla på för sent, bli improduktiv, att personer man behöver bolla med inte finns på plats mm gäller det att sortera ut vad som kan hjälpa dig:

Ta en time out och fundera på

 • Vilka stödsystem har du i din vardag?
 • Vilka stödsystem behöver du för att må så bra som möjligt just nu? 
  På morgonen, på jobbet, under dagen, när du är hemma, innan och när det är sovdags.
 • Vilket eller vilka stödsystem väljer du att fokusera på från och med idag?
 • Hur ska du följa upp hur det går?

 Nu är det tid att kicka igång de stödsystem du behöver!
 
Kompetensutveckling
Om du är chef eller ledare på ett företag eller i en organisation tipsar jag om det digitala årsabonnemanget i Självledarskap - Det Inre Ledarskapet. Här kan du läsa mer om kompetensutveckling för medarbetare i personligt ledarskap.

Är du ledare och behöver ruska om ditt ledarskap på riktigt kan det längre digitala ledarprogrammet Leadership Master program vara något för dig. Vi jobbar med modellen De 7 stegen till Transformation. Nyfiken? Hör av dig så berättar jag mer.
Nästa start är i september.

Vill du ha verktyg, tips och idéer kring ledarskap, anmäl dig till min kostnadsfria Verktygslåda som kommer varannan vecka.
 
Jag önskar dig bra veckor framöver.
 
Filippa Dietmann
Partner in Progress AB

"Det vi fokuserar på växer"

Läs hela inlägget »

Hej!
Vi befinner oss mitt i den nya verkligheten. En plats där inte gamla vanor fungerar, där invanda strukturer behöver ge plats för nya och kontroll ersättas med tillit och logistik. Nu behövs det egna ledarskapet mer än någonsin. Att vi vet hur vi fungerar och tar ansvar för att fokusera på det vi kan påverka. Och, att som ledare verkligen fokusera 
på att vara humana, att lyssna och att stötta och stärka andra runt om oss.

Här är tre strategier för att kunna leda dig själv och andra i tider av ovisshet.  

Skapa trygghet
–för dig själv och de runtomkring dig med det som går.
Se till att få koll på dina rädslor så att de inte styr dig i vardagen. 
Vad behöver du för att inte styras av din rädsla? 
Fokusera på det du kan påverka och det du behöver för att stå så stadigt som möjligt.

Var lyhörd och närvarande 
–lyssna in hur andra och även du själv reagerar och agerar, så att du kan fånga upp och ta tag i saker så fort de uppstår. I den här utmanande tiden handlar det mycket om att finnas tillhands och verkligen lyssna, det hjälper. 

Var tydlig
– gentemot dig själv och din omgivning. 
Visa vem du är, vad du står för, vad du vill och förväntar dig. Stå stadigt även om du kan känna dig svajig, din tydlighet skapar trygghet för andra.

Tips; stäm av med dig själv om och hur du har skapat trygghet, varit lyhörd och närvarande och graden av din tydlighet, gärna dagligen.
 
Har du behov av ett bollplank, ett digitalt ledarskapsprogram eller en utvecklingspartner vet du var jag finns. Du är alltid välkommen att höra av dig med dina stora eller små frågeställningar.
 
ÖNSKEREPRIS
I tisdags den 14/4 ledde jag Lunchwebinaret SJÄLVLEDARSKAP HÄR & NU som handlar om att leda sig själv i tuffa tider. På begäran håller jag det en gång till tisdagen den 28/4 kl 12.00. Passa på att bjud in kollegor, vänner och nära och kära. Vi träffas på Zoom.

Vill du fylla på dig med ledarskapstips, verktyg och funderingar regelbundet prenumerera på Parnter in Progress Verktygslåda, som kommer varannan fredag. Följ även Partnerinprogress på Insta.

Allt gott!
Filippa 
 

Läs hela inlägget »

Hej,
Det är utmanande tider nu, på så många sätt. Vi ska hantera oro, osäkerhet och visa omsorg, följa rekommendationer och fatta kloka beslut.

En viktig del i självledarskapet, vilket sätts på tuffa prov nu, är att behålla fokus på det vi kan påverka. Det gäller att inte läcka onödig energi på annat. En annan kritisk del handlar om att vara effektiva, få saker gjorda, även om vi jobbar på distans.
 
Jag har pratat med kunder, klienter, kollegor och mig närstående om utmaningarna med att jobba hemifrån om man inte är van vid det. Hur gör man för att skapa vardagsstrukturer så att prioriteringarna går lättare? Hur blir man effektiv i det man gör? Hur kommer man ifrån oändliga möten med kollegor eller tvärtom hur får man den kontakt och det samarbete man behöver?

Frågorna är många och svaren likaså. Dagens verktygslåda handlar om att skapa ett tydligt fokus för att vara effektiv. 

Pomodoro-tekniken går ut på att istället för att göra flera saker samtidigt välja ut en sak, enbart ensyssla, och fokusera intensivt på den i 25 minuter. Du skärmar av alla distraktioner och tvingar dig själv att arbeta med fokus på just den arbetsuppgiften. Det här är bra för hjärnan som inte är gjord för att multi-taska, även om den vill göra sken av det. Hjärnan älskar att skapa avbrott, splittra sig och få snabba belöningar men som sagt, den är dålig på det. Hjärnan behöver även regelbundna pauser för att kunna jobba på högvarv. 

Hur gör man?

 1. Skriv ner dagens arbetsuppgifter och välj ut en av dem. Ta den viktigaste först. Stäng ner allt annat, ta bort push-notiser på mejlen, göm telefonen och visa andra att du är upptagen. 
 2. Sätt en timer på 25 minuter och jobba intensivt med arbetsuppgiften i exakt 25 minuter.
 3. När klockan ringer bockar du av vad du gjort och tar en paus på 5 minuter. Tvinga dig att ta pausen även om du är mitt uppe i något. Sätt timern på 5 minuters paus. Gå ifrån arbetsbordet; drick vatten, lyssna på musik, titta ut genom fönstret eller hitta på något annat. 
 4. Repetera Pomodoron (punkterna 1-3) tre gånger och ta sedan en längre paus på 20 minuter. Kanske hinner du gå ut en stund, träna lite eller göra något helt annat som avbrott medan hjärnan får vila.
 5. Varje gång du slutfört fyra Pomodoros i rad tar du en längre paus på 20 minuter.

Med tiden kommer du att lära dig hur många Pomodoros det tar att genomföra vissa uppgifter och du kan tidsplanera och utmana och sporra dig själv: -  Det här får ta tre pomodoros! Du blir effektivare och får sakerna gjorda.

Med den här tekniken har jag både skrivit böcker, skapat utbildningar och förberett processer. Det är bara den egna tanken på användningsområden som sätter begränsningarna. 

Välkommen till Lunchwebinariet "Självledarskap här och nu"
Tisdagen 14 april kl 12.00-13.00 på Zoom
Jag delar med mig av konkreta verktyg och tips för vad man kan behöva tänka på i självledarskapet, när det är utmanande tider. Föranmälan gör du dig via länken.
Välkommen!

Vill du ha ledarskapsverktyg direkt i din inkorg välkommen att prenumerera på Verktygslådan som kommer varannan fredag.

Allt gott!
Filippa

Läs hela inlägget »

Det vi fokuserar på växer, är mitt motto. Och nu är det viktigare än någonsin att styra fokus så att vi inte mår sämre än vi behöver. Vi bombaderas av nyhetsuppdateringar och det är viktigt att veta vad som gäller. Men, som jag klargjorde för en mig närstående häromdagen; om du vill må så bra som möjligt så ska du inte lyssna och titta på varenda nyhetssändning, inte lyssna till allas oro och prata om det hela tiden. Fokusera även på det som gör dig gott. Det vi fokuserar på växer. 
Här delar jag fem strategier för att hantera det som är så bra som möjligt:

5 strategier i vardagen 
Fokusera på det som går att påverka
Genom att fokusera på det du kan påverka kan du agera själv. Se till dina behov och de runtomkring dig och gör det du kan. Vad behöver du själv? Vad behöver dina nära och kära? Vad behöver dina medarbetare? Hur fortsätter ni styra till era mål?  
Acceptera det som är
Acceptans är en av de viktigaste strategierna för att hantera olika krissituationer. Vissa saker kan du inte påverka och då finns är det ingen idé att stressa upp dig. Om du är en orolig och stressad själ är det oerhört viktigt att använda de här fem strategierna.
Rör på dig, varje dag
Fysisk aktivitet har positiv effekt mot oro, stress och depression. Ta en promenad eller en löprunda i naturen. Det är läkande!
Praktisera medveten närvaro
Se till att få ner stressnivåerna i kroppen genom att vara totalt medveten i det som är just nu. Använd avslappning, meditation, yoga eller något annat där du blir helt och fullt uppslukad av nuet.
Styr din inre dialog
Var medveten om dina tankar och känslor och utveckla hälsosamt självprat. Planera och fortsätt att styr till målen även om det kanske får ta andra vägar än den ursprungliga planen. Jag klarar det här! Du klarar det här! Vi klarar det här!
Nu hjälps vi åt! 

Om jag kan hjälpa dig på något sätt med min kompetens, erfarenhet och mina färdigheter, hör av dig så pratas vi vid. Vill du bli peppad, få ledarskapsråd och tips och hålla dig uppdaterad om ledarskap, prenumerera gärna på min verktygslåda. Nästa kommer fredagen 3 april.

Allt gott till dig!
Filippa
070-662 90 26 
www.partnerinprogress.se

Läs hela inlägget »

Hej!
Hur har du det denna märkliga tid? Är du stressad, orolig, känner du att du har tappat kontrollen eller är du lugn, saklig och lösningsfokuserad? 
Det är lätt att bli stressad, att reagera irrationellt när vi blir kidnappade av rädsla och påverkade av andra runt omkring oss. Det krävs en hel del medvetenhet och fokus på helheten för att kunna vara cool, ha perspektiv och inte dras med i all oro.

Mitt i allt känns det lite befriande när en mig närstående i den äldre generationen säger att det är väl inte så himla viktigt att ha massa toapapper, man kan faktiskt ta tidningspapper, det gjorde man under andra världskriget. Förmågan till distans är viktig även när det är tuffa tider. Om det handlar den här verktygslådan.

Lite reflektioner och uppmaningar
Sverige har en dryg halvmiljon företagare och vi har fler än en miljon småföretag i landet. Nu gäller det att tänka till; hur kan vi bidra för att få marknaden att snurra så gott det går givet det som är!? Kan jag och du handla hos våra lokala handlare? Om vi handlar online, väljer vi de mindre och mer sårbara leverantörerna? Kan vi välja att lägga vår vardagskonsumtion hos dom som behöver det mest? Det kanske inte går, men vi kan i alla fall ställa oss frågan. Vilka kan jag stödja?   

Nu gäller det att hantera stressfulla situationer och att utveckla en stark mental motståndskraft. Det handlar om att stärka förmågan att snabbt återhämta sig och se lösningar i tuffa situationer. Det här kan vi träna upp.
   
Mental motståndskraft 
I tider av kris och stress är det viktigt att vara starkt mentalt motståndskraftig, ha sk mental resiliens, för att snabbt kunna anpassa sig och fokusera på det man kan påverka.

5 strategier för att öka din mentala styrka

 • Fokusera på det som går att påverka
  Genom att fokusera på det du kan påverka kan du agera själv. Se till dina behov och de runtomkring dig och gör det du kan. Vad behöver du själv? Vad behöver dina nära och kära? Vad behöver dina medarbetare? Hur fortsätter ni styra till era mål?  
 • Acceptera det som är
  Acceptans är en av de viktigaste strategierna för att hantera olika krissituationer. Vissa saker kan du inte påverka och då finns är det ingen idé att stressa upp dig. Om du är en orolig och stressad själ är det oerhört viktigt att använda de här fem strategierna.
 • Rör på dig, varje dag
  Fysisk aktivitet har positiv effekt mot oro, stress och depression. Ta en promenad eller en löprunda i naturen. Det är läkande!
 • Praktisera medveten närvaro
  Se till att få ner stressnivåerna i kroppen genom att vara totalt medveten i det som är just nu. Använd avslappning, meditation, yoga eller något annat där du blir helt och fullt uppslukad av nuet.
 • Styr din inre dialog
  Var medveten om dina tankar och känslor och utveckla hälsosamt självprat. Planera och fortsätt att styr till målen även om det kanske får ta andra vägar än den ursprungliga planen. Jag klarar det här! Du klarar det här! Vi klarar det här!

Nu hjälps vi åt! 
Om jag kan hjälpa dig på något sätt med min kompetens, erfarenhet och mina färdigheter, hör av dig så pratas vi vid. 

Allt gott till dig!
Filippa 

Läs hela inlägget »

Välkommen till bloggen!
Vårterminen är i full gång och jag möter många som pressar sig och stressar på just nu.
Allt och lite till måste hinnas med och då är det lätt att tappa orken och lusten. En av de första sakerna som försvinner när det är för mycket är glädjen. Att ta ett steg till sidan, betrakta sig själv och se det roliga, det vackra, det där lilla extra.

I många av mina uppdrag finns det här med mående och stress med. 
Hjärnan fungerar ju så att det vi fokuserar på växer. Det betyder att om vi fokuserar på det vi vill och på det som ger bra energi. Men med hjärnan som fokuserar på att minimera fara och hot och med stressen med i bilden är det inte alltid lätt, och det blir annat än rätt.
Tre steg för att ta dig ur stresskänslan:

 • Stanna upp

Stanna upp och bli medveten om vad du håller på med, vad du tänker och känner. Om hjärnan mal på, få den att stanna upp. Notera vad som pågår.

 • Acceptera

Acceptera det som är. Det är ok att vara stressad. Känslan är neuropeptider i hjärnan som behöver frigöras och det gör du genom att släppa ut dom. Gör så här när känslan tar överhanden:
Acceptera att känslan finns. Andas igenom den, stanna kvar och fokusera på din andning. Fortsätt fokusera på din andning. Stressen klingar av efter ca 90 sekunder om det inte är en gammal känsla som har lagrats på genom åren. 

 • Fokusera

När du väl accepterat det som är och lugnat ner systemet tar du nya tag. Du är lugnare, har att annat perspektiv och ser klarare på situationen. Skriv ner det som är viktigt och fokusera på en sak i taget.
 
Är du i läge att fylla på med verktyg, kunskap och tips för att leda dig själv?

Då är mitt årsabonnemang Det Inre Ledarskapet något för dig och ditt team. Det är effektiv kompetensutveckling i det personliga ledarskapet där du får nycklarna till ditt ledarfundament. Allt från hur hjärnan fungerar, vad som begränsar dig, till hur du får saker gjorda och coachar dig själv. Här kan du läsa mer.

Behöver du hjälp med processledning, individuell coaching, teamcoaching eller ett ledarskapsprogram? Varmt välkommen att höra av dig.

Verktygslådan
Tycker du om min blogg och vill ha påfyllnad med ledarskapstips, verktyg och uppmaningar, anmäl dig till Verktygslådan som kommer varannan fredag.

Jag önskar dig fina veckor här framöver!
/Filippa

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

arkiv

Senaste kommentarer