Screenshot 2018-03-13 16.46.06

Fem steg för att hantera oro

Hej!
Välkommen till verktygslådan med tips och verktyg om ledarskap; hur du leder dig själv, hur du leder andra och genom andra. Den här veckan handlar det om att hantera oro och det som kan vara svårt i samtal. Hur bra är du på att hantera andras oro?

Alla har vi varit i situationer där vi behöver samtala om sådant som är jobbigt och svårt och när det finns känslor med i spelet. Kanske du är en som älskar att kliva rakt in i det och om det dessutom brukar bli bra för alla inblandade. Stort grattis!
De flesta av oss däremot undviker att ta i det obehagliga. Det är hjärnan som hjälper oss att undvika obehag, men det vi motstår, det består.

Fem steg till att hantera oros-samtal
1. Avsätt tid
Se till att du har bokat av gott om tid så att samtalet får ta den tid det behöver. Det gör att både du och den du samtalar med lättare kan vara närvarande.

2. Tänk igenom din inställning
Har du redan innan bestämt dig att det här blir jobbigt eller att personen är problemet, så är du problemet. Välj en så öppen attityd som möjligt: 
”Jag finns här” ”Det är ok att vara orolig”

3. Lyssna och fråga
Ha en struktur för samtalet där du ger utrymme för personen att berätta och lyssna in för att verkligen förstå. Det skapar trygghet. Ställ frågor för att personen bättre ska förstå sig själv och situationen. 

4. Var tydlig
Var tydlig med vad du uppfattar och vad du som ledare kan göra. Spegla tillbaka det som sagts. Du behöver inte hålla med för att kunna återberätta vad du har hört och bekräfta personen och känslan den har. Var även tydlig med vad samtalet ska mynna ut i, om det går.

5. Framåt
Fråga vad personen behöver för eventuellt stöd och vad den kan göra själv. 
Kom överens om när och hur ni ska följa upp samtalet.

Hjälp i vardagen
Behöver du eller ni ledarskapsverktyg i vardagen?  
Det inre ledarskapet är en automatiserad kurs i självledarskap där man utvecklas kontinuerligt under ett år. Områdena som innehållet bygger på är självkännedom, självcoaching, den inre ledarplattformen, mental träning, stresshantering, inre hållbarhet, kommunikation, fokus och genomförande, kreativitet och utveckling, från aktivitet till mål.   
Upplägget fungerar så att varje vecka levereras ett kort video-avsnitt  

Man laddar ner ett arbetsblad och kan välja vad man vill utveckla utifrån vad man behöver. Den här kursen ger heltäckande kunskap i hur man leder sig själv och skapar trygghet och tydlighet oavsett vilken roll man har i arbetslivet. Den fungerar att göra individuellt och även tillsammans i teamet eller i hela organisationen. Läs mer här.  
 
Nu önskar jag dig fina veckor framöver.
Filippa

Ps Prenumererar på Verktygslådan, tips och verktyg om ledarskap, som kommer varannan fredag, det gör du här.  

Bloggarkiv