Screenshot 2018-03-13 16.46.06

Mer än ord

Hej!
Välkommen till min blogg med fokus på ditt ledarskap. Värderingar är på agendan just nu. Inte bara för mig även om jag talar om det, processleder kring det, coachar om det och utbildar i det. Framtidens ledarskap ska vara värderingsdrivet och organisationer behöver ha värderingsstyrda kulturer för att ha förutsättningar att skapa goda resultat och ha medarbetare som trivs. 
Värderingar som levs på riktigt fungerar som ett sammanhållande kitt mellan resultat och kultur.
Det finns många sätt att arbeta fram företagsvärderingar, här kommer ett:   

1. Analysera och ta fram värderingarna

Utvärdera- Hur upplever medarbetare och andra intressenter era värderingar? Finns förståelsen, hur stor är medvetenheten och efterlevs de? 
Analysera- Jämför informationen med den strategiska planen. Ligger kulturen i linje med vart ni vill befinna er om 3-5 år?
Definiera– Definiera de värderingar ni vill ha för att vara framgångsrika på sikt. 
2. Lansera värderingarna och beteenden
Introduceravärderingarna för medarbetarna och få dem engagerade. 
Ta det abstrakta till det konkreta och användbara. 
”Hur visar sig våra värderingar exempelvis en torsdag-eftermiddag?”
3. Lev värderingarna
Översätt dem till konkreta beteenden och kom igång med arbetet. Exempel på det är att rekrytera och utvärdera medarbetare i enlighet med värderingarna och uppmuntra beteenden som är kopplade till värderingarna. 
4. Utvärdera värderingarna
Utvärdera dem kontinuerligt så att de inte bara blir tjusiga ord på papper. 
 
Det var allt för den här gången. 
Tycker du om min blogg, prenumerera på min verktygslåda som kommer varannan fredag. 
 
Allt gott de kommande veckorna!
Glada hälsningar Filippa
 

Bloggarkiv