Screenshot 2018-03-13 16.46.06

Laget före jaget

Hej!
Välkommen till min blogg med fokus på ditt ledarskap. Hur du leder dig själv, andra och genom andra. Här får du tips och verktyg för både dina stora och små ledarutmaningar.
Nyligen träffade jag en klok ledare och vän, som tyckte att jag skulle skriva om hur viktigt det är att sätta laget före jaget. Alltså att som chef och ledare förstå att fokus på teamet, och inte på sig själv, är nyckeln. Det tyckte jag var en bra idé! Varför ska man då sätta laget före jaget?

Först tycker jag man ska fundera på vad som gör en ledarperson självcentrerad och inte fokuserad på dem man ska leda. De sakerna jag kommer att tänka på är rädsla, oförmåga och omedvetenhet. Rädslan att visa att man inte kan – att man helt enkelt inte vet hur man gör för att leda och lyfta ett team att utvecklas och trivas. Är man omedveten om att man varken kan eller förstår att det faktiskt finns nycklar till framgång för team, då är även det en stor orsak. Många blir chefer, fortfarande tyvärr, på grund av att de är experter inom sitt område. Och det fungerar om de även har eller får kompetensen hur man är chef, ledare och coach för sitt team. Annars blir det inget vidare, är min erfarenhet.
Vi behöver ställa krav på våra ledare och på oss själva vad gäller ledarskap. Det tar oss ur okunskap och tvingar oss in i utveckling. Det bidrar till medvetenhet, mod och förmåga.

Framtidens ledarskap kommer i betydligt större utsträckning än idag att handla om fokus på medarbetarna, våra viktigaste resurser. Att underlätta för team att prestera, att bidra till deras utveckling på riktigt, att erbjuda viktigt görande. Att kunna svara på frågorna VARFÖR och VAD men lägga frågan HUR helt hos teamet.

Handen på hjärtat, sätter du laget före jaget?

Verktygslådan handlar om ”Laget före jaget”
Hur gör du som ledare för att sätta laget före jaget, ”släppa sargen”, alltså kontroll och fokus på dig själv och kliva in i matchen som ledare med fokus på teamet? Det finns många svar men här kommer några av mina tips:

  • Ställ frågorna. Hur är jag som ledare? Vad behöver jag utveckla? Ställ frågorna till dig själv, till ditt team. Det skapar medvetenhet och det kräver mod. Utan medvetenhet är det svårt att utvecklas. Och utan mod, ingen ordentlig utveckling.
  • Släpp dina svar. Våga lita på att teamet vet svaren på frågorna varför, vad, när, hur och vem. Även om det inte blir exakt på de sätt som du tycker är bäst så är det bra sätt eftersom det engagerar teamet betydligt mycket mer än om de enbart gör som du säger. Engagemang skapas av att få bidra och prestera genom att nyttja sin potential.
  • Se människorna. Alla vill bli sedda och bekräftade. Alla, punkt. Hitta dina verktyg, dina strukturer och vanor för att återkoppla till teamet. Börja mötena med att uppmärksamma vad du ser att det har presterat. Be teammedlemmarna berätta vad de är stolta över. Ge alla individuell feedback. Hitta dina sätt.

 Vad ska du göra för att fokusera på ditt team än mer?

Jag söker nya Transformers och har några platser kvar!
Anmälningarna är i full gång till vårens ledarprogram Leadership Master Program med start i slutet på februari.

En liten grupp kvinnliga ledare transformerar sitt ledarskap under 9 månader. Ledarskapet inifrån och ut, hela vägen till transformation. De blir tryggare, tydligare och modigare som ledare för sig själva, för andra och genom andra. Är du en av dem?

Några röster från deltagarna som avslutade sitt program i december 2018
”Har inte mått så bra som jag gör nu på ca 20 år”
”Jag har fått hjälp att se mig själv med nya ögon”
”Bra med webbmöten på arbetstid. Bra ordning (kultur) i samtalen på webbträffarna.
"Bra innehåll och frågor att reflektera över”
”Utbildningen har skapat en ovärderlig gemenskap mellan oss deltagare. Att få ta del av andras, och dela med sig av egna, erfarenheter, tankar och utmaningar har gett ytterligare en dimension till utbildningen och min egen utveckling”
"Filippa ser människan bakom ledaren"
”Jag har blivit utmanad i mitt sätt att tänka och kring mina sanningar om mig själv, vilket gjort att jag vågat tänka och göra nytt”

Låter det intressant?
Boka ett upptäckarsamtal med mig, där vi fokuserar på vad du vill med ditt ledarskap, jag berättar mer om utbildningen och du kan ställa alla frågor.
Ha det gott!
Glada hälsningar Filippa

Bloggarkiv