Screenshot 2018-03-13 16.46.06

Helheten i helikoptern

Välkommen till min blogg, med fokus på ditt ledarskap. Hur du leder dig själv, andra och genom andra. Här får du tips och verktyg för både dina stora och små ledarutmaningar.
Det är höst och det känns verkligen på flera sätt, inte bara på mörkret och kylan. Ledarskapet prövas kraftigt bland de svenska politikerna. Det är intressant att titta på skådespelet utifrån rena ledarskapsfärdigheter och principer utan att fokusera på deras ståndpunkter. Vad ser du i form av ledarskap och icke-ledarskap?
Jag ser prioritering och totalfokus på egna mål, jag ser kärnvärden som styr beslut, jag ser integritet, jag ser kompromisslöshet, jag ser kompromissvilja, jag ser uppgivenhet, jag ser dumhet. Vem ser till helheten och hur ser den ut, egentligen?

Konsten att se saker ur ett större perspektiv, är svårt. Då behöver du se saker från håll, med distans och för det störres bästa. För att skapa det kan du ta hjälp av att:

  • Ta med helikopterperspektivet i era spelregler. Se alltid till att även titta på frågorna från håll med överblick över helheten. Vad ser ni då, som kan tillföra något nytt?
  • Se till att vara mentalt balanserad, inte kidnappad av känslor. När känslorna tar överhanden blir vi primitiva och helhetsperspektivet försvinner.
  • Lyssna in vad de andra fokuserar på. Är det på det egna eller det gemensamma?Träna andra på att lyfta sig själva. Fråga hur deras helhetsbilder ser ut. 

Min utmaning till dig: se till att ta dig upp i helikoptern ofta, mycket och länge!

Vill du ha mer tips, verktyg och tankar kring ledarskap, anmäl dig till min verktygslåda som kommer varannan fredag. Följ mig även i sociala medier: insta, facebook, YouTube.

Allt gott! /Filippa


Bloggarkiv