Screenshot 2018-03-13 16.46.06

Hur gör man... i svåra samtal?

Vad säger man, hur lägger man upp ett svårt samtal?
Välkommen till min blogg med tips och verktyg inom ledarskap. I varje verktygslåda får du konkreta tips och verktyg som du kan använda direkt.  

Att ha en struktur att utgå ifrån och hålla stenhårt i när känslorna blir kidnappade är inte bara skönt, det är nödvändigt. För dina känslor blir kidnappade ibland och du tappar fokus. Det händer alla men vid olika tillfällen. Här får du en samtalsmetodik att hålla i. Metodiken är densamma oavsett orsak; samarbetsproblem, att inte göra det man ska, alkohol- eller attitydproblem. Innehåll, lösningar och stödåtgärder skiljer sig åt men samtalets struktur och gång är densamma.

Steg 1. Avsätt gott om tid
Se till att du är väl förberedd och har avsatt gott med tid för samtalet. Lägg inte nästa möte direkt efteråt för det är svårt att veta hur lång tid samtalet kommer att ta. Och det måste få ta tid.
Det kan vara svårt att prata om det som är känsligt för det kan väcka starka reaktioner hos den du pratar med men också hos dig. Är du orolig inför samtalet, fundera på varför. Förbered dig på olika reaktioner som personen kan visa och hur du kan bemöta dem.

Steg 2. Förvarna
Innan du kommer till sakfrågan, förvarna. Det underlättar både för dig och den andra personen. ”Det jag nu säger kommer antagligen bli ansträngande för dig att höra”
 
Steg 3. Gå rakt på sak
Inget blir bättre av du lindar in det som behöver sägas. Då riskerar det att bli otydligt och kan missförstås. Var ärlig, säg som det är och berätta varför. Be personen upprepa det du har sagt för att kontrollera att ditt budskap har uppfattats rätt.
”Det är viktigt att jag är tydlig och att du förstår det jag har sagt så jag skulle vilja att du med dina egna ord sammanfattar vad beskedet/det jag sagt innebär”  
Lyssna på personens version.
 
Steg 4. Ta hänsyn till känslorna
Din viktigaste roll i det här skedet är att vänta ut känslorna, att lyssna och bekräfta. Här har du nytta av att i förväg funderat på vilka reaktioner som kan komma. Vissa saker är svårare att bemöta, om man blir kritiserad eller upplever sig ifrågasatt är det lätt att gå i försvarsställning. Känslorna kan växla snabbt så var medmänsklig och försök anpassa dig till det som händer. Och, låt det ta tid.
 
Steg 5. Prata om framtiden och ge stöd
Låt inte samtalet bara handla om det svåra utan blicka framåt och tala om den närmaste framtiden och även om åtgärder, om det är möjligt. För att kunna gå vidare och hitta gemensamma lösningar behöver ni vara eniga om vad problemet består i. Det går inte alltid att bli helt eniga men någorlunda och som ledare behöver du vara tydlig och visa på problemet, visa fakta och informera. Sakligt och tydligt.
 
Steg 6. Summera, avsluta och boka ny tid
Svåra besked kräver bearbetning så boka tid för uppföljning innan samtalet avslutas.
Du kanske behöver repetera ditt budskap flera gånger och i vissa fall dela upp det i etapper. Se till att du har tid för dig själv efteråt att gå igenom samtalet och även möjlighet att prata av dig och få stöd.
 
Även med de svåra samtalen gäller principen att det vi tränar blir vi bättre på.
När behovet av ett gränssättande samtal uppstår nästa gång, ta tag i det direkt. Tiden löser inte det problemet.
 
Nästa verktygslåda handlar om olika reaktioner och beteenden som kan vara svåra att bemöta. Hur gör du när någon ballar ur eller ifrågasätter din person?
 
NYTT PÅ GÅNG
Snart kommer min helautomatiserade utbildning Mitt inre ledarskap. Det är 10-veckorsutbildning där du varje vecka jobbar med ett område. Du laddar ner ljudfil och dokument, väljer när och hur du vill lära dig och utvecklas i egen takt. Utbildningen ger dig kunskap, insikter och verktyg till din inre ledarplattform, skapar trygghet och tydlighet oavsett vilken roll du har i ditt arbetsliv. Återkommer med mer info!
 
Nu önskar jag dig härliga veckor framöver.
Kram Filippa 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-